Χαλινό Ισπανικού τύπου , χειροποιήτο και ραμμένο στο χέρι

60,00

Χαλινό Ισπανικού τύπου , χειροποιήτο και ραμμένο στο χέρι

Όλο απο δέρμα

Περιγραφή