Καπίστρια Αλυσίδως ενισχύμενα και χαίμαλι 2 σειρών , 65 ευρώ το καπίστρι και 15 ευρώ το χαίμαλι

80,00

Καπίστρια Αλυσίδως ενισχύμενα και χαίμαλι 2 σειρών , 65 ευρώ το καπίστρι και 15 ευρώ το χαίμαλι

Περιγραφή