Βαμβακερό Υπόσαγμα Umbria

24,00

Oρ­θο­γώ­νιο βαμ­βα­κε­ρό αθλη­τι­κό υπό­σαγ­μα σε κα­πι­το­νέ ύφαν­ση.

Xρώ­μα­τα: κόκ­κι­νο, κί­τρι­νο, μπλε, μαύ­ρο, άσπρο, πρά­σι­νο, μπορ­ντώ

Περιγραφή