Βαμβακερό Υπόσαγμα Umbria

25,00

100% βαμ­βα­κε­ρό υπό­σαγ­μα σε σχή­μα σέ­λας.

Χρω­μα­τα: κόκ­κι­νο, πρά­σι­νο, λευ­κό, μαύ­ρο, μπλε, μπορ­ντώ

Περιγραφή