21,00

Ανα­βο­λείς με ανοι­χτό πάτο, επι­νι­κε­λω­μέ­νοι, με λα­στι­χέ­νια pads.

Μέγε­θος: 12 εκ

Νίκελ

Περιγραφή