Δερμάτινη αθλητική κεφαλαριά

25,00

Δερ­μά­τι­νη αθλη­τι­κή κε­φα­λα­ριά. Κομπλέ με ηνία.

Χρώ­μα­τα: καφέ, μαύ­ρο

Περιγραφή