Κεφαλαριά- Καπίστρι με ηνία

29,00

Κεφα­λα­ριά-κα­πί­στρι απο δι­πλό ιμά­ντα με ηνία, με αφαι­ρού­με­νες υπο­δο­χές ηνί­ων. Δια­θέ­τει μα­λα­κό γού­νι­νο pad στο επιρ­ρί­νιο και πίσω από τα αυ­τιά.

Χρώ­μα­τα: κόκ­κι­νο, μαύ­ρο, καφέ

One size

Περιγραφή