Μπροστινέλα με χάντρες και χαίμαλι 3 σειρων

80,00

Μπροστινέλα με χάντρες και χαίμαλι 3 σειρων

65 ευρώ μπροστινέλα

15 ευρώ χαίμαλι

Περιγραφή