Acavallo Masaccio

Σέλα υπερ­πή­δη­σης εμπο­δί­ων Acavallo Masaccio

Με ερ­γο­νο­μι­κό κά­θι­σμα μέ­τριου βά­θους. Κατα­σκευα­σμέ­νη από δι­πλό δέρ­μα μο­σχα­ριού ει­δι­κά σχε­δια­σμέ­νο για βέλ­τι­στο κρά­τη­μα. Με κορ­μό κα­τα­σκευα­σμέ­νο από πε­πιε­σμέ­να υλι­κά με ενι­σχύ­σεις από ανο­ξεί­δω­το ατσά­λι. Το ακρώ­μιό της εί­ναι ρυθ­μι­ζό­με­νο χά­ριν στο σύ­στη­μα MAG, το οποίο εί­ναι μι­κρο­με­τρι­κά ρυθ­μι­ζό­με­νο. Τα βελ­τιω­μέ­να πά­νελς από λά­τεξ και μαλ­λί μπο­ρούν να προ­στε­θούν ως pads ανά­λο­γα με τις ανά­γκες του ιπ­πέα. O μο­να­δι­κός σχε­δια­σμός στο πίσω μέ­ρος της εγ­γυά­ται κα­λύ­τε­ρη προ­στα­σία.

Δια­θέ­σι­μη κα­τό­πιν πα­ραγ­γε­λί­ας!!!

Περιγραφή