Χαίμαλια 2-3-4-5 σειρών , 2σειρών 10 ευρώ , 3 σειρών 15 ευρώ , 4 σειρών 25 ευρώ και 5 σειρών 30 ευρώ

Χαίμαλια 2-3-4-5 σειρών ,

2σειρών 10 ευρώ

3 σειρών 15 ευρώ

4 σειρών 25 ευρώ

5 σειρών 30 ευρώ

Περιγραφή